HİZMETLERİMİZ

HİZMETLERİMİZ

 • Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek,
 • Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini “anahtar teslimi” taahhüt etmek,
 • Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak,
 • Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak,
 • Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak,
 • Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak,
 • Her türlü Mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak,
 • Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, Mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek,
 • l. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı.
 • Parselasyon planlarının yapımı,
 • İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı,
 • Konusuyla ilgili her türlü fizibilite, hesaplama, proje çizimi işlerinin yapımı,

Aymina İnşaat’ın sorumluluk üstlendiği hizmetleridir.

© Aymina İnşaat 2012